Vi vill göra våra kunder rika!

Varje dag när vi kommer till vårt kontor så är vårt mål att handleda våra kunder i deras företagande.

Vi vill inspirera och berika deras företagande.

Vi på Niva ska bara den självklara samarbetspartnern.

 
Våra tjänster På Niva

  • Redovisning/bokföring
  • Bokslut
  • Årsbokslut och årsredovisningar
  • Deklarationer
  • Bolagsbildningar
  • Löneadministration
  • Ekonomisk rådgivning
  • Skatteplanering
  • Övrig ekonomiadministration

Gör Er Ekonomiavdelning osårbar och effektiv!

Genom att anlita en extern ekonomiavdelning försäkrar du dig om att få en bred kompetens och en funktion som fungerar utan sjukdom eller annan frånvaro.

Ekonomifunktionen på ett företag är den avdelning som behöver vara trygg och stabil. Den behöver en stadig mark att stå på och därför är det viktigt att det ledet i organisationen fungerar.

Niva Ekonomi AB består av kompetenta redovisningskonsulter med stor erfarenhet inom redovisning. Vi utför alla våra tjänster på ett personligt sätt där ledorden är engagemang, förtroende och kompetens.

Alla uppdrag är olika och du som kund är unik. Låt oss hjälpa ditt företag med att se vad er ekonomifunktion behöver. Vi ser till att företagsledningen alltid får rätt beslutsunderlag.

Vi tror starkt på att företagets ekonomiavdelning är grunden till att lyckas i sitt företagande.

Kontakta oss så bokar vi in ett möte för närmare presentation av oss och våra tjänster. 

 

Dela på...